Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka egzamin kompetencji. Od niedawna prócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje raczej na ulepszaniu zręczności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje za to mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest co za tym idzie czysto teoretyczna, absolutnie nieprzydatna za granicą, aczkolwiek stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do pojedynczych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zręczność pisania to może się przydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co widzi na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.