Głównym środkiem do osiągnięcia pomyślnych rezultatów w hodowli warzyw pod szkłem są okna inspektowe, gdyż przez umiejętne ich wykorzystanie przy każdej nadającej się okazji, przynoszą duże zyski i z małym wyjątkiem czynne są w ciągu całego roku. Już od połowy kwietnia rozpoczyna się przesuwanie okien stosownie do potrzeby. W...